Dokumenter

 

Her finder du publikationer som for eksempel rapporter, analyser og baggrundsnotater. Du har mulighed for at læse dokumenter fra forundersøgelsen, ligesom du har adgang til ældre udgivelser i forbindelse med tidligere screeninger og analyser.

 

Juni 2022

En fast forbindelse over Kattegat

Læs de sammenfattende rapporter om en fast forbindelse over Kattegat

Kyst til kyst inkl. Samsø

Læs baggrundsrapporter for kyst til kyst inkl. Samsø

Læs fagnotater for kyst til kyst – anlægsteknik

Læs fagnotater for kyst til kyst – miljø

Landanlæg Sjælland og Jylland

Læs baggrundsnotater og fagnotater for landanlæg (Sjælland og Jylland)