Dokumenter

 

Her finder du publikationer som for eksempel rapporter, analyser og baggrundsnotater. Du har mulighed for at læse dokumenter fra den igangværende forundersøgelse. Ligesom du har adgang til ældre udgivelser i forbindelse med tidligere screeninger og analyser.

Marts 2020

Indledende linjeføringsovervejelser for en Kattegatforbindelse

Læs om de indledende overvejelser for linjeføringer for en Kattegatforbindelse.

I billedarkivet kan du finde et kort over undersøgelsesområdet.