Kattegatforbindelsen

Forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat

Det vil en fast forbindelse over Kattegat betyde

Kortere rejsetid mellem landsdelene. Mindre trængsel på Fyn. Et fleksibelt arbejdsmarked. Et omfattende projekt som Kattegatforbindelsen vil give nye trafikale muligheder. Du kan læse mere her.

Miljø og klima undersøges

En meget stor del af det at anlægge en ny forbindelse handler om at passe bedst muligt på omgivelserne. Til havs og til lands. Det er derfor også en ganske central del af forundersøgelsen at undersøge mulige miljøkonsekvenser.

Bro eller tunnel?

Mange faktorer spiller ind i overvejelserne om, hvordan forbindelsen kan bygges. Skal det være en bro eller en tunnel – eller måske en kombination? Læs mere om de forskellige tekniske løsninger, som forundersøgelsen ser nærmere på.

Første fase af forundersøgelserne, som både omfatter en vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat, er nu afsluttet.

Projektgruppen bestående af Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med rådgiver COWI afsluttet arbejdet med indledende linjeføringsovervejelser for projektet.

Læs mere