Nyheder

Informationsmøder om en mulig forbindelse over Kattegat

Der blev mandag d. 5 oktober kl. 19-21 afholdt informationsmøde om forundersøgelsen af en Kattegatforbindelse. Der var en gennemgang af projektet, proces og de indledende resultater. Efter gennemgangen blev der svaret på spørgsmål, som blev stillet via...

Informationsmøde om en mulig Kattegatforbindelse sendes live

Informationsmøde om en mulig Kattegatforbindelse sendes live

Mandag den 5. oktober kan du følge med fra egen stue, når Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen holder virtuelt informationsmøde om en mulig fast forbindelse over Kattegat. Med fokus på Østjylland giver projektgruppen en status på den igangværende forundersøgelse og fortæller seerne om det videre forløb.

Afrapportering af indledende linjeføringsovervejelser

Afrapportering af indledende linjeføringsovervejelser

Første fase af forundersøgelserne, som både omfatter en vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat, er nu afsluttet. Projektgruppen bestående af Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sammen med...

Første del af forundersøgelsen er nu i gang

Første del af forundersøgelsen er nu i gang

Projektgruppen, som gennemfører en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, er nu gået i gang med arbejdet. Der er underskrevet en aftale med COWI, som har vundet opgaven med at bistå med at gennemføre arbejdet med de indledende linjeføringsovervejelser,...

Projektgruppen på besigtigelse

Projektgruppen på besigtigelse

Projektgruppen vil tirsdag den 8. oktober være på besigtigelse i Østjylland i området mellem det sydlige Århus og ned til nord for Horsens Fjord.