Det er nu muligt at orientere sig om forundersøgelsen i nyt informationsmateriale.

Materialet indeholder information om, hvad en Kattegatforbindelse vil betyde, kort over de mulige linjeføringer, processen, herunder de indledende undersøgelser og frem til en anlægslov. Der er kort over den ændrede rejsetid i hhv. bil og tog, information om projektets fokus på miljøet og hvordan forbindelsen kan finansieres.

Informationsmaterialet findes i tre udgaver, som hver har et fokus på et geografisk område; Østjylland, Samsø og Sjælland.

Det er stadig muligt at orientere sig i rapporter, analyser og baggrundsnotater, hvor der er dokumenter fra den igangværende forundersøgelse. Der er også adgang til ældre udgivelser i forbindelse med tidligere screeninger og analyser. Find dem her