Der blev mandag d. 5 oktober kl. 19-21 afholdt informationsmøde om forundersøgelsen af en Kattegatforbindelse.

Der var en gennemgang af projektet, proces og de indledende resultater. Efter gennemgangen blev der svaret på spørgsmål, som blev stillet via chat-funktionen.

Man kan gense mødet HER


Stor interesse for mødet

Der var cirka 800, der kiggede med, og vi modtog over 500 spørgsmål/kommentarer. Vi modtog så mange, at vi desværre ikke nåede at svare på alle.

Vi vil nu samle op på erfaringerne fra mødet og de mange spørgsmål. Vi sender en nyhed ud, når vi har samlet svarene.

Det næste møde afholdes onsdag d. 21. oktober kl. 19, hvor fokus bliver på forholdene på Samsø. Dagen efter d. 22. oktober holder vi igen et møde, hvor vi fortæller med fokus på forholdene på Sjælland.

Begge møde bliver på grund af usikkerheden omkring Covid-19 også holdt online på kattegat.dk med mulighed for spørgsmål via en chatfunktion.