Kattegatforbindelsens konstruktion

Skal den ca. 40 km lange forbindelse udføres som en bro-eller tunnelløsning – måske en kombination? Den igangværende forundersøgelse skal afdække mulige tekniske løsninger og konstruktionsmetoder.

Bro, tunnel eller kombination?
Er den optimale forbindelse over Kattegat en bro, eller bør der bygges en tunnel på strækningen? Måske er den rigtige løsning en kombination? Det er blandt andet noget af det, forundersøgelsen ser nærmere på. Projektet undersøger to infrastrukturløsninger: En ren vejforbindelse samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Tidligere undersøgelser har taget udgangspunkt i en broløsning med en kombineret skråstags- og lavbro mellem Jylland og Samsø og en lang hængebro, der forbinder Samsø med Sjælland. I den igangværende forundersøgelse ses der på forskellige løsninger og overvejelser om konstruktionsmetoder.

De anlægstekniske forhold bliver undersøgt både på land, og over og under havet. Det omfatter en vurdering af flere typer brokonstruktioner og mulighed for tunnel på dele af eller hele strækningen. Alt sammen noget, som potentielt har stor betydning for anlægsøkonomien.

Mange andre faktorer og hensyn spiller også ind i overvejelserne om, hvordan forbindelsen kan konstrueres. Et vigtig led er vurderingen af projektets natur-og miljømæssige konsekvenser.

Læs også: Fokus på miljøet

Forundersøgelsen indeholder en detaljeret undersøgelse af jordbundsforholdene, dvs. de geologiske og geotekniske forhold på land og vand, ligesom der skal gennemføres en analyse af nuværende og fremtidige sejladsforhold. Både geologien og sejladsforholdene er vigtige at kende for ingeniørerne. Resultaterne af alle undersøgelserne anvendes til at sætte rammen for, hvilke konstruktionsløsninger, anlægsmetoder og linjeføringer der er mulige.

       Læs også: Indledende linjeføringsovervejelser

Storebæltsbroen hænger i en tråd
Broens to hovedkabler har en samlet diameter på 827 mm og består af 18.648 parallelle ståltråde.

Hvis man lagde alle tråde på én lang række efter hinanden, ville de kunne nå næsten tre gange rundt om jorden.

Tusindvis af ingeniører, håndværkere og specialarbejdere
Da byggeriet af Storebæltsforbindelsen var på sit højeste i begyndelsen af 1990’erne, var mere end 4.000 ansat på byggepladserne omkring Storebælt.

Læs også Anlæg på land

Behov for landanlæg
En Kattegatforbindelse kræver anlæg af en ny motorvej og jernbane i de områder, hvor der i dag ikke er infrastruktur til at koble Kattegatforbindelsen på det eksisterende vej- og jernbanenet. Dér, hvor der allerede i dag er en jernbane, skal det undersøges, om den kan opgraderes. På vejen undersøges også for mulige opgraderinger, ligesom det forudsættes, at motorvejen til Kalundborg er bygget inden færdiggørelsen af forbindelsen.

Læs også: Anlæg på land

De forskellige løsninger analyseres i forhold til rejsetider, miljø, antal brugere og forsyningssikkerhed mellem Øst- og Vestdanmark.

Vi undersøger forskellige tekniske løsninger

Hængebro: Storebæltsforbindelsens østbro er en hængebro, hvor brobanen er ophængt i stærke kabler. Broen har et frit spænd på 1.624 meter mellem de to bærende pyloner. Afgørende for valget af så stort et spænd på Østbroen var hensynet til miljø og sejladsforhold. En anden kendt hængebro er Lillebæltsbroen.

Skråstagbro: Til forskel fra en hængebro, hvor brodækket hænger i kabler, der er forbundet til et større hovedkabel mellem pylonerne, er brodækket på en skråstagsbro forbundet direkte til pylonerne i skrå kabler – i fagsprog ’skråstage’. Skråstagsbroer herhjemme er bl.a. Øresundsforbindelsen og den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster. 

Sænketunnnel: Limfjordstunnelen er 582 meter og åbnede i 1969. Det gør den til Danmarks ældste sænketunnel. Den yngste bliver den kommende Femern-forbindelse, der med 18 km samtidig bliver verdens længste. En sænketunnel støbes på land, hvorefter en slæbebåd trækker tunnelelementerne ud til deres rette placering.

Boret tunnel: Når toget kører fra Sprogø mod Sjælland kører det ned i Storebæltstunnelen. En 8 km lang boretunnel, der består af to adskilte rør. Fire boremaskiner blev specialfremstillet til at løse opgaven. Tunnelen er på sit dybeste punkt 75 meter under havoverfladen.