Det vil en Kattegatforbindelse betyde

Et omfattende projekt som en Kattegatforbindelse vil have store konsekvenser for hele landet med væsentlig kortere rejsetid mellem Øst- og Vestdanmark.

Kortere rejsetid mellem landsdelene

En fast forbindelse over Kattegat reducerer køreafstanden mellem Sjælland og Midt- og Nordjylland. Hvis Kattegatforbindelsen bliver med jernbane kan rejsetiden med tog mellem København og Aarhus komme ned i nærheden af én time. I bil vil den samme rejse ved gunstige trafikforhold kunne gennemføres på ca. 2 timer

Mulighed for hurtigere transport på jernbanen

Lyntog mellem København og Aarhus kører i dag via Storebælt. Hvis Kattegatforbindelsen anlægges som en kombineret vej- og jernbaneforbindelse, kan rejsetiden for togpassagerer mellem Sjælland og Midt- og Nordjylland reduceres væsentligt.

Konsekvenser for miljø og klima

Et omfattende projekt som Kattegatforbindelsen vil uundgåeligt kunne påvirke sine omgivelser. Derfor er det et centralt element i forundersøgelsen at beskrive konsekvenserne for omgivelserne og undersøge de tekniske muligheder for at begrænse konsekvenserne for omgivelserne.

Mindre omvejskørsel

For en stor del af landet vil en fast forbindelse over Kattegat være en mere direkte rute mellem Øst- og Vestdanmark. Det betyder mindre omvejskørsel, og de foreløbige beregninger fra screeningen i 2018 peger på, at der som konsekvens heraf vil være en reduceret CO2-udledning. 

Mindre trængsel

En Kattegatforbindelse vil være et supplement til Storebæltsforbindelsen og en stor del af trafikken mellem Sjælland og Midt- og Nordjylland må forventes at benytte en fast forbindelse over Kattegat. Tidligere trafikanalyser peger på, at en Kattegatfobindelse vil reducere biltrafikken på E20 på Vestsjælland og Fyn med 8-9.000 køretøjer pr døgn

Et sammenhængende arbejdsmarked

Med ned til en times transporttid mellem landets største byer vil der opstå nye mulighed for at pendle på tværs af landet. Det giver gode forudsætninger for et sammenhængende arbejdsmarked med større fleksibilitet.

Grøn transport bliver et konkurrencedygtigt alternativ

I dag flyver indenrigsfly med ca. 1800 passagerer dagligt. En kommende fast forbindelse over Kattegat vil være et reelt alternativ for mange af dem. Derudover vil en del bilister i stedet tilvælge kollektive transportformer som tog og elbus, når kapaciteten øges.

En brugerfinansieret løsning

Udgangspunktet for den faste forbindelse over Kattegat er, at det er brugerne, der betaler for forbindelsen. Forundersøgelsen skal blandt andet afdække om en vejforbindelse alene samt en kombineret vej- og jernbaneforbindelse kan fuldt finansieres ved brugerbetaling.