Finansiering af Kattegatforbindelsen

 

Med forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat, undersøges mulighederne med en finansieringsmodel, som vi kender fra blandt andet Storebæltsforbindelsen. En finansieringsmodel, der gør det muligt at anlægge større infrastrukturprojekter, som er finansieret af brugerne.

 

Finansiering
Finansieringsmodellen, der skal undersøges, for en fast forbindelse over Kattegat, er baseret på, at det er brugerne, der betaler for forbindelsen. Det betyder, at dem, som benytter Kattegatforbindelsen, er altså dem, som finansierer den.

Modellen bygger på den danske statsgarantimodel og er baseret på statsgaranterede lån. Lån, som tilbagebetales over tid med indtægterne fra brugerne. Statsgarantimodellen har vi erfaringer med fra øvrige faste forbindelser, idet den også har finansieret de faste forbindelser over Storebælt, Øresund og den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Modellen sikrer lave finansieringsomkostninger og gør det samtidig muligt at finansiere store projekter uden omkostninger for skatteyderne.

Udover at betale lånet tilbage, skal indtægterne fra forbindelsen også dække udgifter til drift og vedligeholdelse af den færdige forbindelse.

Optimering af anlægsomkostninger
De foreløbige beregninger fra den seneste analyse i 2018 tyder på, at det samlet set vil koste ca. 62 mia. kr. at bygge en fast vejforbindelse over Kattegat, mens en kombineret vej- og jernbaneforbindelse vil koste ca. 136 mia. kr. Tallene er inklusiv 50 procent i reserver.

Der er i analysen fra 2018 peget på forskellige tiltag og muligheder, der kan reducere anlægsomkostningerne. Den igangværende forundersøgelse skal belyse disse besparelsesmuligheder nærmere. Det er blandt andet emner, som optimering af brolængden, spændvidder, udformning og fundering på havbunden.