Transportministeriet har den 15. juni 2022 offentliggjort forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat.

Forundersøgelsen, der er gennemført i et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafikstyrelsen belyser bla. forskellige linjeføringskorridorer, tekniske løsninger, klimapåvirkning, natur- og miljømæssige samt trafikale og samfundsøkonomiske konsekvenser af en fast forbindelse over Kattegat.

Undersøgelsen har omfattet løsninger for både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse og dækker dermed i praksis over to forundersøgelser, da de fysiske løsninger og konsekvenser for en henholdsvis ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse er forskellige.

Formålet med forundersøgelsen, der har været tre år undervejs, er at give et godt grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb.

Læs Forundersøgelsen, baggrundsdokumentation og øvrigt materiale her.

Læs Transportministeriets pressemeddelelse om offentliggørelsen af forundersøgelsen af en fast forbindelse over Kattegat her.