På grund af den usikre udvikling med Corona har Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besluttet at livestreame det kommende informationsmøde om en mulig Kattegatforbindelse.

I form og indhold kommer mødet til at ligne et fysisk informationsmøde, forstået på den måde, at der både vil være en fremlæggelse af status på projektet, information om proces og det videre forløb, samt mulighed for at stille spørgsmål til de projektets fageksperter.

”Vi er selvfølgelig ærgerlige over ikke at kunne møde borgerne i de kommuner, der bliver berørte af projektet, men med den nuværende situation taget i betragtet synes vi, at dette er den bedste løsning,” siger projektchef Ulrik Millandt Larsen fra Vejdirektoratet. ”Vi har forsøgt at udvikle et koncept, der minder om et fysisk møde, således at vi både laver en grundig præsentation af vores undersøgelser og tager os tid til at besvare spørgsmål fra borgerne.”

Frederik Fisker, projektchef fra Sund og Bælt supplerer med: ”en eventuel forbindelse over Kattegat er et stort og komplekst projekt. Vi er på et helt indledende stadie med denne forundersøgelse, og derfor vil der være mange detaljer, vi endnu ikke kan svare på under mødet, da undersøgelserne løber frem til slutningen af 2021. Herefter vil næste skridt være at gennemføre en VVM-undersøgelse, hvis der er politisk opbakning til det”.

Fokus på de berørte områder i Østjylland

På mødet vil projektgruppen fortælle om den igangværende forundersøgelse af konsekvenserne ved en fast forbindelse over Kattegat samt de mulige linjeføringer. Her dykker de blandt andet ned i emner som:

  • Mulige placeringer af vej- og banekorridorer på land og over hav
  • Miljø og natur
  • Anlægsteknik for bl.a. kyst-til-kyst-forbindelsen
  • Trafik
  • Samfundsøkonomi og effekter på erhvervslivet

Fokus på dette møde vil være forholdene i Østjylland og de områder, der kan blive berørt af projektet. Det gælder Horsens, Odder, Skanderborg og den sydlige del af Aarhus Kommune.

Senere i oktober bliver der afholdt møder med fokus på Samsø og Vestsjælland. Der er endnu ikke taget stilling til, om disse møder vil foregå fysisk, online eller begge dele.

”Vi ser frem til mødet, selv om det bliver under en anderledes form, og pointerer at borgernes input bliver tager med i det videre arbejde frem mod forundersøgelsens afslutning med udgangen af næste år,” siger Signe Arrhenius, projektleder i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Se med fra egen stue

Informationsmødet sendes live mandag den 5. oktober kl. 19:00-21:00 via www.kattegat.dk. Alt du skal gøre er at sætte dig parat foran din computer, tablet eller smartphone og klikke ind på linket.

I løbet af mødet vil der være mulighed for at stille spørgsmål online via en chat-funktion, og når informationsmødet er slut, vil optagelserne af mødet blive lagt ud på hjemmesiden Kattegat.dk.

Yderligere oplysninger

Ulrik Millandt Larsen, Projektchef hos Vejdirektoratet, tlf. 7244 3618, mail: ul@vd.dk

Frederik Fisker, projektchef hos Sund & Bælt, tlf. 33416214, mail: ffi@SBF.DK

Signe Arrhenius, specialkonsulent hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, tlf. 41780293, mail: SIA@tbst.dk