Første del af forundersøgelsen er nu i gang

sep 13, 2019 | Nyheder

Projektgruppen, som gennemfører en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, er nu gået i gang med arbejdet.

Der er underskrevet en aftale med COWI, som har vundet opgaven med at bistå med at gennemføre arbejdet med de indledende linjeføringsovervejelser, som er første del af den samlede forundersøgelse.

Projektgruppen bag undersøgelsen består af repræsentanter fra Vejdirektoratet, Sund og Bælt samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

I forundersøgelsen bliver forskellige linjeføringskorridorer, tekniske løsninger og natur- og miljømæssige, sejladsmæssige konsekvenser m.m. belyst nærmere.

Som en del af arbejdet vil projektgruppen være på besigtigelse i dagene 23. og 24. september. 23 september vil projektgruppen besøge Samsø, og den 24. går turen videre til Sjælland, hvor området omkring Kalundborg vil blive besøgt. En besigtigelse i Jylland er under planlægning.

Forundersøgelsen omfatter både en ren vejforbindelse og en såkaldt kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Formålet med forundersøgelsen er at give et bedre grundlag for en politisk drøftelse og eventuelt en principbeslutning om projektets videre forløb, herunder forhold om mulige linjeføringer, anlægsøkonomi, finansiering, organisering, trafik, miljø, anlægsteknik, samfundsøkonomi mv.

Den samlede forundersøgelse forventes pt. afsluttet med udgangen af 2021.